Psykodrama

Vi kan aldri forandre andre, men vi kan gjøre noe med våre egne liv. Hver enkelt kan oppnå frihet til å utnytte sine potensielle ressurser, men det krever mot å handle til det beste for seg selv. Derfor velger mange å være ”halvdøde” i stedet for å ta kampen for å løse ubearbeidede opplevelser som stjeler energi og livsglede. Det er opp til deg om du vil ta ansvar for eget liv.

Psykodrama betyr direkte oversatt: Sjel i handling. Psykodrama setter mennesket i fokus og gir muligheten for endring gjennom handling. Metoden ble grunnlagt av J.L. Moreno på 1920-tallet, og har som grunntanke at ingen behøver å forbli i sine begrensninger.

Face 2 Face tilbyr deg muligheten til å jobbe med din egen utvikling, individuelt eller i grupper. Målet er å ta i bruk flere av dine ressurser og muligheter. Livet kan åpne seg på helt nye måter gjennom å bearbeide egne opplevelser og utvikle kreativitet og spontanitet.

Filosofien er ressursorientert og fremhever menneskenes egne muligheter til å hjelpe seg selv mot en sannere forståelse av seg selv og sitt liv. Psykodrama søker derfor etter menneskenes ressurser og kreativitet for å forløse dem slik at de kan finne nye måter å forholde seg til de rundt seg i samfunnet på.
I psykodrama forenes fortid, nåtid og fremtid i et ”her og nå”,- noe som gir den enkelte muligheten til å forske i sin egen historie og sine visjoner, for dermed å oppnå økt innsikt og få mulighetene til å ta de grep som er nødvendige for å stake ut ny kurs eller akseptere det som faktisk er.

Metoden psykodrama benyttes innenfor flere og flere områder - selvutvikling, terapi, veiledning, coaching, rolleutvikling, kommunikasjonstrening, undervisning, teater og organisasjons-/lederutvikling.
I psykodramagrupper kan du som deltaker få anledning til å arbeide med mellommenneskelige relasjoner og indre konflikter ved å spille ut situasjoner og roller fra eget liv - også drømmer og fremtidsplaner. Dette skjer under ledelse av en psykodramaleder/-regissør/-terapeut og som oftest i en gruppe, men metoden kan med fordel også brukes i individuelle konsultasjoner (monodrama) eller parterapi. Gjennom enkle, men effektive teknikker er hensikten å vinne ny innsikt og dermed kunne ta mer ansvar for egen livssituasjon. Psykodrama egner seg for alle som er interessert i å utvikle seg.